www.omegains.bg е официален сайт на застрахователен брокер "Омега Иншурънс Брокер" ЕООД, притежаващ лиценз №392 - 3Б издаден от Комисията за финансов надзор.
"Омега Иншурънс Брокер" ЕООД се занимава активно с консултиране в сферата на животозастраховането, общото застраховане и здравно осигуряване. Сред продуктите, които "Омега Иншурънс Брокер" ЕООД предлага, можете да намерите: автомобилни застраховки – Автокаско и гражданска отговорност, застраховки "Живот", детски застраховки "Живот", рискови застраховки "Живот" и "Злополука", здравни застраховки, спестовно осигурителни програми, имуществени застраховки, застраховки на отговорности, туристически застраховки и други.